Det byggs vid SAAB-T

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

1969-Vips 5

1969-V15.jpg

Trollhättan - Det byggs vid Saab-T

Målarverkstaden vid SAAB-T är för närvarande under tillbyggnad, eller kanske rättare sagt sammanbyggnad. Tvåskeppsbyggnaden som nu är under uppförande (vänstra bilden) ansluter nämligen till den nuvarande målarverkstaden, som därmed kommer att utökas med 17 meter på längden och 80 meter på bredden.

Tillbyggnaden kommer att medföra vissa omdisponeringar i enlighet med en kommande layout för målarverkstaden i dess helhet, men till detta återkommer vi ett senare nummer av Vips.

Etapp 2 på karossverkstadsbygget, som vi talade om i förra numret av Vips, fortskrider planenligt. För närvarande ser det ut som högra bilden visar på byggplatsen, där fram på vårkanten en treskeppsbyggnad om 58x60 meter skall stå klar. Även detta bygge återkommer vi till.