2022-03-17 Utvecklingsprojekt NEVS

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
(Omdirigerad från Utvecklingsprojekt NEVS)
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Studiebesök på NEVS 2022-03-17

Sammanställt av Uno Dahl

Sextiotre Saabveteraner hade anmält sig för ett studiebesök på NEVS torsdagen den 17 mars 2022. Tanken var att vi skulle få se vad som pågår på vår gamla arbetsplats, beträffande utveckling inom fordonsindustrin, och också få se en fullt utvecklad och väl fungerande elbilsprototyp, som uppfyllde ställda krav.

Vi blev mycket väl omhändertagna och blev bjudna på kaffe och kaka medan vi informerades om hur besöket var upplagt. Man hade till och med förhandlat med Saltes att vi kunde få äta ärtsoppa och pannkakor till ett rabatterat pris om vi var där i god tid så vi hann äta före 13:45.

Det var ett digert väl tidsatt program upplagt för oss.

Programmet var uppdelat i tre delar:

- Autonoma fordon med mobilitetstjänst

- Besök i testriggar

- Elbilsprojektet Emily

För att det skulle flyta på bra blev vi indelade i tre grupper med 21 personer i varje. Eftersom vi skulle göra ett besök i D-hallen som ligger nästan nere vid älven, fick vi passertillstånd för ett antal bilar, så att vi kunde köra i kolonn ända fram. Testriggarna var nu som tidigare inne på tekniska området, och det var många som kände igen sig från gångna tider. Elbilsprojektet visades i övre attrapphallen och även här var det ett antal som kände igen sig.

Autonoma fordon med mobilitetstjänst

Utkomna i D-hallen fick vi en målande, klar och saklig beskrivning, om varför autonoma fordon kopplade till mobilitetstjänster är en god framtidsmelodi speciellt i lite större städer. I dag finns det mer än 1 miljard privata bilar varav 5 miljoner i Sverige. Privatbilar står still mer än 90% av tiden och kräver då parkeringsplatser. Ännu så länge finns det inte något alternativ till den privata bilen som ger samma komfort och flexibilitet. Autonoma fordon har snart uppnått en sådan utvecklingsgrad att de får köras på allmänna vägar. När detta inträffar finns det möjligheter att erbjuda mobilitetstjänster som då skulle kunna bli ett alternativ till den privata bilen. Vi fick se hur det går till att genom en APP i mobiltelefonen beställa fram fordonet. Strax efter beställning gjorts, startade fordonet och körde fram till oss och stannade när det var framme. Om det är så som planerat att fordonet skall komma inom några minuter, och priset är det rätta, kan det mycket väl bli en väl använd tjänst.

Enligt NEVS kan ett autonomt fordon ersätta 7 till 10 privata bilar om man kan acceptera att dela ett fordon med andra resenärer. Detta skulle medföra mindre trafikstockningar, frigöra parkeringsplatser, och minska utsläppen om fordonen drivs elektriskt.

Besök i testriggar

Vi kom först in i drivaggregatverkstaden där vi fick se bottenplattan till ”Sangon” som det autonoma fordonet kallas. Här såg vi hur bottenplattan var uppbyggd, var batteripacken var placerad, och hur chassidetaljerna var monterade. Styrningen utfördes med joystick och drivning av hjulen och bromsarna skedde på ett liknande sätt. I ett komplett fordon är alla dessa funktioner kopplade till datorer ihop med kameror, sensorer och navigator som tillsammans skall kunna föra fram fordonet på ett säkert sätt och till rätt platser. Nästa rigg vi fick se var testriggen för Sangon, där man provar ut hela elsystemet, med alla kablage och delsystem. När man har ett fullt fungerande system monteras det in i ett komplett fordon. Vi förflyttade oss till en ny rigg. Där var hela elsystemet till elbilsprojektet Emilie. Utprovningen av detta elsystem gjordes på samma sätt och med samma krav som i den föregående riggen.

I den tredje riggen vi fick se, testade man elmotorer och i viss mån batterier. Här kan man mäta verkningsgrader med olika motorer och uppsättningar, samt vid olika temperaturer. Riggen är flexibel och kan matas med nätverksström eller med simulerad batteriström.

Elbilsprojektet Emilie

Det första vi fick se när vi kom i den övre attrapphallen var den elbil, NEVS 9-3, som man utvecklat för tillverkning i Kina. Det mesta var nytt under skalet, men utseendet var likt Saab 9-3 med en liten facelift för att klara Pedestrian protection. Man utvecklade inte bara bilen utan byggde en hel bilfabrik i Tianjin i Kina. Det hann endast byggas 430 bilar innan en ny ägare, Evergrande, kom in och stoppade produktionen då man ansåg att bilen inte hade rätt image för företaget. Detta medförde att nästa bil vi fick se som skulle ha blivit en stor facelift med ett helt nytt utseende på NEVS 9-3 inte blev av.

Projekt Emily startade med att Projektledaren fick fyra elektriska hjulmotorer och en påse pengar, uppdraget var att bygga en fungerande elbil på 6 månader. Man insåg direkt att det var en alltför kort tid och fick det uppförhandlat till 10 månader. De första tankarna var att bygga en SUV där man har ganska gott om utrymme. Kraven var också att det förutom att det skulle vara en helt fungerande bil, att demonstrera hur man bäst utnyttjar möjligheterna man får med hjulmotorer. Ytterligare så fick man en grov skiss på hur bilen skulle se ut. Bilden tolkades till att det var en GT-bil man skulle bygga.

En projektgrupp bildades av duktiga bilutvecklare från Saabtiden och med specialister på elfordonsdrift. Man blev snabbt överens om att man skulle konstruera och bygga en bil i självbärande skalkonstruktion med plåtar pressade ur riktiga verktyg, även om verktygen endast gjordes för en mycket liten serie. Ett annat beslut för att klara den otroligt korta utvecklingstiden, var att välja underleverantörer som man aldrig har haft problem med tidigare, även om de inte hade den lägsta kostnaden. Alla gjorde ett fantastiskt arbete och på otroliga endast 10 månader efter projektstarten var första bilen klar för visning och körning. Man provkörde bilen på Volvos provbana i Hällered och det visade sig att toppfarten var över 200 km/h, enligt krav, och vägegenskaperna var fantastiska. Av de få som har kört bilen var alla lyriska över bilens egenskaper och utseende, däribland Christian von Koenigsegg. Pga den då pågående pandemin av Covid-19 kunde företagsledningen inte komma till Sverige, när projektet var klart, och vara med vid uppvisning och provkörning. Därför filmades hela evenemanget och filmerna skickades till Evergrandes ledning. Vi fick vid vårt besök se och även provsitta bil nr 3 och håller med om det är fantastisk fin bil och framtagen på en otroligt kort tid. Tyvärr fick vi inte ta några bilder på bilen.

Slutsats

Vid vårt besök fick vi klart för oss att det på NEVS pågår en intensiv utveckling av autonoma fordon med mobilitetstjänster, att man säljer tjänster i riggar till utomstående kunder, och att det har utvecklats elfordon.

På NEVS har man stor tro på att man skall lyckas med framför allt autonoma fordon med mobilitetstjänster. Anledningen till detta är att man har en liten och agil organisation med mycket duktig, kompetent och kunnig personal. Man har också en produktionsapparat tillgänglig, och att man har lättare än stora OEM att ställa om och producera småskaligt, som autonoma fordon kommer att göras.

Tack

Vi tackade alla på NEVS som gjorde det möjligt att få se och höra så ingående om vad som nu pågår på vår gamla arbetsplats och vad som har skett. Jag upplevde också att alla på NEVS tyckte att det var roligt att berätta för oss vad som pågår i dag. Avtackningen skedde med kraftiga applåder och att vi överlämnade några Saabmuggar.

Foto: Britt och Uno Dahl