1960 VIPS-5 Specialvagn från SJ

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


1960-07 VIPS 5

Specialvagn från SJ närmare fördubblar transportkapaciteten av 95-karosser

De vagnbjörnstransporter av 95-karosser mellan Saab-L och -T som introducerades i våras (omnämnt i Vips nr 2) har under hösten fått ökad kapacitet genom insättande av större järnvägsvagnar.

Den nya vagntypen lastar 12 karosser emot tidigare 8. Vagnen har specialkonstruerats av SJ för Saabs räkning och det större utrymmet har åstadkommits dels genom ökning av hjulbasen från 6 till 8 meter, dels genom påbyggnad av överhäng i vagnsändarna. Den nya typen omfattar tre vagnar som successivt kommer att ersätta de tidigare två 8-karossvagnarna. Härigenom kan transporterna organiseras rationellt så att i både Linköping och Trollhättan disponeras en vagn för lossning och lastning medan den tredje går i trafik.

Den nya vagntypen och större antalet vagnar gör att transportkapaciteten ökar från 48 till 90 karosser per vecka.

1960-3.jpg

Stationsinspektor G. Abrahamsson, Linköping C, betraktar den första färdiglastade specialvagnen för tolv 95-karosser.

Obs. att vagnens hjulbas ökats så långt vagnbjörns-chassit tillåter.