Versionshistorik för "2013-1024 ”När kriget kom till Sverige”"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 30 januari 2022 kl. 23.05Saabvetthn01 diskussion bidrag 6 166 byte +6 166 Skapade sidan med '==Föredrag av Jan-Olof Nilsson om en störtad flygplansbesättning i slutet av kriget.== '''Jan-Olof är från Falkenberg och är författare och föredragshållare.''' Fö...'