Versionshistorik för "2017-11-17 Vad hände egentligen på Saab, Stig-Göran Larsson berättar"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 7 februari 2021 kl. 21.22Saabvetthn01 diskussion bidrag 8 098 byte +8 098 Skapade sidan med 'Vad hände egentligen på Saab? Så var rubriken då omkring 120 Saabveteraner hade samlats på Muséet, den 17 november, för att lyssna på Stig-Göran Larsson när han ber...'