2021-03-19 Saabveteranernas årsmöte 2021

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Årsmöte 2021
På grund av pandemin kunde vi inte hålla ett årsmöte på sedvanligt sätt i år. Vi testade istället ett mötesfritt virtuellt möte där samtliga medlemmar fick e-post alt brev med en kallelse till årsmötet. Det var då 25 medlemmar som anmälde sig och 20 som senare deltog i mötet.
Mötesdeltagarna fick sedan en länk till en web-sida innehållande ett svarsformulär med 23 frågor och länkade dokument tillhörande mötet, dvs verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2020. Svarsformuläret skulle vara besvarat senast den 19 mars.
Resultatet blev att årsredovisningen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ny- och omval av föreningens funktionärer godkändes enligt förslag från valkommittén. Sten-Olof Göthberg och övriga styrelsemedlemmar kvarstår.
Eftersom mycket lite av föreningens verksamheter kunnat genomföras, har kassan ökat, och beslut togs att ingen medlemsavgift skall tas ut för 2022. En annan konsekvens av vårt virtuella möte blev att vi gick miste om en middag tillsammans, inklusive underhållning av veteranorkestern. Vi missade även Saabveteranernas mannekänguppvisning med vårens nyheter från Nordins och Embels, och sist men inte minst missade vi Nisses lotteri.

             Noterat av Hans Nilsson