Ansiktslyftning på Gamla kontoret

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

Vindrutan nr 7 1989-02-24

1989-07 gamla.jpg

Så här kommer Gamla kontorets fasad mot öster att se ut efter ansiktslyftningen

Karossverkstaden får ny entré och nya omklädningsrum. Gamla kontoret byggs på med ytterligare två våningar. Dessa två byggprojekt fick inte plats i reportaget om 1989 års byggnation på Saab i Trollhättan.

Under våren kommer ”Gamla kontoret”, vid Karossverkstaden, helt att byta ansikte.

Det karakteristiska tornet kommer att byggas in. Ovanpå de två våningar höga kontorsflyglarna kommer inhyrda moduler i två våningar att placeras. Det ska ge arbetsplatser för ett 60-tal personer.

Byggdes 1938

Gamla kontoret är en av de äldsta byggnaderna på Saabs område, byggår 1938. Den består av ett torn i mitten, det så kallade flygledartornet, samt två flyglar i två våningar. Allt är byggt i rött tegel. Karossverkstaden behöver mer kontorsutrymmen och någon ledig markyta finns inte i närheten. Därför kom den här idén om att bygga på taket.

Två dagar

Rent praktiskt går det till så att det gamla yttertaket rivs, man lägger på stålbalkar och modulerna placeras på detta med hjälp av lyftkranar.

Företaget som ska göra jobbet räknar med att det tar knappt två dagar att lyfta på moduler från tornet och utåt. Totalt max fyra effektiva arbetsdagar för den delen av arbetet. Byggnaden är konstruerad och byggd för att klara av en sådan här tillbyggnad.

Arbetena påbörjas under februari och de nya kontoren ska vara inflyttningsklara IS april. Fasaden blir i vit plåt och fönstren ska anpassas så att de bägge delarna harmonierar.

Vite

Om det röda teglet ska målas om eller inte avgörs när modulerna kommer på plats. Klockan som idag pryder fasaden flyttas upp på taket, där ett fläktrum byggs. Stränga order kommer att gå ut till byggarna om att vara rädda om träden vid entrén. För att understryka kravet har Saab satt ett vitesbelopp på 50 000 kronor per träd.

464 platser

Vägg i vägg med Gamla kontoret kommer Karossverkstaden att få nya omklädningsrum och en ny entré. De omklädningsrum som idag används i den så kallade flygplansläktaren är utdömda ur brandsäkerhetssynpunkt och har använts på dispens i två år. På andra våningen, rakt ovanför entrén, byggs ett antal omklädningsrum med totalt 464 platser. Här låg tidigare snickeri och plastverkstad. På den nuvarande fasaden byggs en loftgång med tre ingångar in till de nya omklädningsrummen.

Aula

Även i entréplan blir det stora förändringar. Till höger om nuvarande entré byggs en aula med 50 platser, som går att dela med en vikvägg och då kan användas som konferensrum och utbildningslokal.

Här byggs också ett pausutrymme och en utställningslokal där en komplett kaross ska visas. Den sistnämnada är avsedd för besökare.

Tanken var att omklädningsrummen skulle stå klara i december, men datumet är framflyttat till i början av mars. Byggstart i slutet av september, om tidsplanen som är spikad fortfarande gäller.

1989-08 gamla.jpg

1938 byggdes Gamla kontoret — nu försvinner flygledartornet när byggnaden får ytterligare två våningar