Därför samarbetar vi med Fiat-Lancia

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bilaga

1982-01-01

Samarbetet mellan Saab Personbilsdivisionen och Fiat-Lancia går tillbaka till mitten av 70-talet. Saabs återförsäljare i Norden hade länge uttryckt önskemål om att få sälja en liten, billig bil tillsammans med de lite större och dyrare Saab-modellerna. Eftersom återförsäljarna i regel var exklusiva, dvs bara sålde Saab, så måste bilen naturligtvis komma från Saab-Scania.

Men möjligheterna att utveckla och tillverka en småbil enbart för den nordiska marknaden var ur kostnadssynpunkt naturligtvis obefintliga. Saabs serielängder är helt enkelt för korta. Därför sökte Saab Person-bilsdivisionen en samarbetspartner i branschen som hade en lämplig bil som komplettering till Saabs egna modeller.

Valet föll på Lancia. Deras tankar om hur en bil ska vara och fungera stämde i hög grad överens med Saabs produktfilosofi. Och deras lilla modell, Lancia A 112, var den typ av bil återförsäljarna saknade i Saabs egna program.

1976 skrevs ett avtal mellan företagen om säljsamarbete kring A 112:an i Norden.

Samarbetet flöt sedan bra, och när Lancia börjat utveckla en ny bilmodell i mellanklassen blev Saab Personbil intresserade.

Det var Lancia Delta, eller Saab-Lancia 600 som den kom att döpas till i Norden, och här utvidgades samarbetet att gälla både försäljning och viss teknisk samverkan. Saab-Scanias tekniker övertygade t ex sina italienska kollegor om att bakluckan eller femte dörren skulle gå ända ned till stötfångaren på praktiskt saab-sätt, och de svenska teknikerna kunde också påverka utformningen av bromsar, rostskyddskonstruktioner, värme och ventilation osv.

Saab-Lancia 600 kom 1979, men redan under utvecklingssamarbetet började parterna diskutera fortsatt samarbete mellan de båda bilföretagen. Konkurrensen i bilvärlden hårdnade, och både Saab-Scania och Fiat-Lancia såg internationellt samarbete som en väg att klara den ökande konkurrensen och framtiden.

Samarbetsdiskussionerna utsträcktes denna gång till att gälla hela utvecklingen av en bilgeneration, och sommaren 1979 skrev man ett nytt samarbetsavtal. Det nya avtalet omfattade konstruktion, utveckling, utprovning och viss gemensam komponenttillverkning för en bil avsedd för marknaden under andra hälften av 80-talet. Bilen, eller rättare sagt bilarna eftersom det blir två separata bilar som ska säljas i konkurrens, ska ligga i samma klass eller segment som dagens Saab 900. Det tillverkningssamarbete som planeras gäller en rad komponenter. Genom att fördela tillverkningen når man långa och mer ekonomiska serier.

Utseende och design ska däremot skilja sig mellan bilarna. Saab förblir Saab!

Lancia 1982.jpg

Den första Lancian! Föreståndaren vid Lancias museum, Alfio Mangnaro, demonstrerar den historiska bilen!