Versionshistorik för "John Johnsson i pension"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 12 september 2022 kl. 19.05Saabvetthn01 diskussion bidrag 786 byte +786 Skapade sidan med ' Bilaga<p> 1975-08-08<p> == Garagemästare Johnsson i pension efter 30 års tjänst == Efter 30 års tjänst har garagemästare John Johnsson lämnat Saab-Scania me...'