Versionshistorik för "SAAB enda märke som ökar på vikande svensk marknad"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 15 mars 2022 kl. 21.32Saabvetthn01 diskussion bidrag 548 byte +548 Skapade sidan med '1970-08-28-nr 239 Under januari—juli 1970 registrerades i Sverige 113.821 personbilar mot 126.798 motsvarande tid förra året, dvs en minskning med 12.997 enheter. Volvo...'