Wallenbergsstiftelsen

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Version från den 1 december 2023 kl. 11.12 av Saabvetthn01 (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE

Stiftelsen, som är en personalstiftelse, har till ändamål att främja välfärd åt pensionärer och anställda vid f d Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller åt efterlevande till sådana pensionärer och anställda.


- Dels genom understöd till pensionärer och anställda vid sjukdom eller olycksfall eller i eftervård i samband därmed.

- Dels genom bidrag till sådana pensionärer, deras efterlevande hustrur/makar, vilka icke alls eller delvis kommit i åtnjutande av enligt lag eller i avtal fastställda tjänstepensionssystem.

- Dels att genom understöd för beredande av undervisning eller utbildning av anställda vid teoretiska eller praktiska studier utomlands. Bidrag skall ska tillsvidare inte utgå till studier.

Stiftelsens medel får ej användas till pension, avlöning eller annan förmån som det åligger arbetsgivare att utge till enskilda arbetstagare.

Bidrag kan beviljas till person som under tiden 1969-01-01 till 1995-05-16 varit anställd inom Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller som anställts under denna period och vid pensionstidpunkten var anställd i ett företag som under ovanstående period tillhörde Saab-Scania eller dess dotterbolag.

För vidare information kontakta stiftelsen.

Kontaktman: Sture Pettersson, telefon 073-622 54 21

För närvarande är avkastningen på kapitalet mycket låg på grund av rådande ränteläge. Därmed är bidragsbeloppen mycket låga.

Sista ansökningsdag för 2022 är 31 mars 2022.

Ansökningsblankett: klicka här

Principer, riktlinjer och stadgar: klicka här