2011-02-24 Årsmöte

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett 75-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter lottköp, ”mingel” och underhållning av den eminenta veteranorkestern öppnades mötet av ordförande Lars-Erik Johansson, som hälsade deltagarna välkomna.

Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar. Orkestern spelade ”Av nöd”, melodi Amazing Grace.

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell.
Följande rapporter redovisades:
- Från besökskommittèn: Inför julen utdelades blomma till 59 st. medlemmar.
- Från programkommittèn: Under året har 16 st. olika aktiviteter genomförts.
- Från Saab-veteranernas gymnastik: Äldre gruppen har genomfört 16 träningar med i genomsnitt 15 deltagare medan den yngre gruppen har genomfört 78 träningar med i genomsnitt 40 deltagare.
- Från Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året utbetalats 33000 kronor till 24 sökande.
- Från ekonomisk redovisning: Av denna framgår bl.a. att intäkterna uppgick till 77 864,23 och kostnaderna till 87 720,00. Årets mindre förlust än förra året kan i huvudsak hänföras till att föreningen erhållit bidrag från Saab Automobil AB under året.

Revisionsberättelse och verksamhetsberättelse upplästes och godkändes av mötet.

Val av styrelse och funktionärer:
- Till v. ordf. valdes Ove Gregart som ersätter Olle Granlund.
- Sten-Olof Göthberg ersätter Sune Lundgren som suppleant.
- I Programkommittén ersätter Uno Dahl Knut Karlsson.
- I Besökskommittén ersätter Ingvar Johansson Åke Johansson och Niels-Uno Håkansson Lars-Erik Johansson och Benny Åberg har tillkommit.
- Alla övriga styrelsemedlemmar och funktionärer omvaldes.

Efter årsmötet framträdde trafikinspektör Inge Fransén under rubriken ”Vi och Trafiken”. Han pratade om trafikolyckor, bilarnas bättre konstruktion, trafikmärken, parkeringszoner och om hur stor inverkan hastigheten har på olycksförloppet.

Efter mötesförhandlingar och underhållning intogs i vanlig ordning en gemensam måltid som avslutades med lotteridragning.

Göran Jönsson, sekr.
OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

Foto Göran Jönsson