2012-02-23 Årsmöte

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rapport från årsmötet den 23 feb. 2012

Ett 60-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter lottköp, ”mingel” och underhållning av den eminenta veteranorkestern öppnades mötet av vice ordförande Ove Gregart, som hälsade deltagarna välkomna.

Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar.
Efter en tyst minut spelade veteranorkestern en vers ur Minnets Violin, dikt av Malte Enmalm, som den nu bortgångne veteranorkestermedlemmen Roland Svensson tonsatt.

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell.

Följande rapporter redovisades:
Från besökskommittén: Inför julen utdelades blomma till ca 60 medlemmar.
Från programkommittén: Under året har 15 st. olika aktiviteter genomförts.
Från Saabveteranernas gymnastik: Gruppen har genomfört träningar med i genomsnitt 40 deltagare, ibland 55. Per Karlsson och Kent Eriksson har varit ledare.
Från Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året utbetalats bidrag till 27 sökande.
Från revisorerna: Revisorerna godkänner räkenskaperna och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
Från kassören: Av rapporten framgår att på grund av uteblivit bidrag från Saab så har vi gjort motsvarande förlust. Om inga åtgärder görs så kommer vår kassa att räcka bara i ca 3 år till.

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes av mötet.

Val av styrelse och funktionärer: Alla i styrelsen omvaldes. I Programkommittén ersätter Elisabeth Torssander Olle Granlund, Niels-Uno Håkansson Karl-Erik Olsson, Inger Hagsér Eva Andersson och Göran Jönsson Britt Back. I Besökskommittén ersätter Sture Ericson Hans-Lennart Ullström och Inger Hagsér Gilbert Karlsson. Alla övriga styrelsemedlemmar och funktionärer omvaldes.

Efter utgången av denna paragraf återtog Ove Gregart ordförandeklubban och ledde resten av mötet. Ove tackade Folke Rydell för väl genomförd förhandling.

Nu togs frågan om föreningens framtid upp. I brist på Saabbidrag så behöver föreningen ombildas så vi kan söka bidrag på annat sätt. Förslag till detta var medlemsavgift, hängavtal med annan förening, ansökan hos kommunen om föreningsbidrag samt ändring av stadgarna så att nu avskedade saabare och sådana som blivit out-sourcade kan bli medlemmar.
Årsmötet sade ja till att vi inför medlemsavgift på 100 kr per år, att vi ansöker om hängavtal, att vi ansöker om föreningsbidrag, att vi ändrar stadgarna och att styrelsen får jobba vidare med detta.

Efter mötesförhandlingar och underhållning intogs i vanlig ordning en gemensam måltid, kotlettrad, stekt potatis med skal, svampsås och grönt samt kaffe och kaka. Mötet avslutades med lotteridragning.

Göran Jönsson, sekr.

OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

Gemensam måltid, kotlettrad, stekt potatis med skal, svampsås och grönt samt kaffe och kaka