2014-02-20 Årsmöte

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rapport från årsmötet den 20 feb. 2014.

Ett 70-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter lottköp, ”mingel” och underhållning av den eminenta Veteranorkestern öppnades mötet av ordförande Ove Gregart, som hälsade deltagarna välkomna.

Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar. Efter en tyst minut läste Ove en finstämd dikt, Tänd ljus av Bo Setterlind, och Sven-Olof, ur Veteranorkestern, spelade på nyckelharpa, en vers ur Minnets Violin, dikt av Malte Enmalm.

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell och som sekreterare Göran Jönsson. Till justeringsmän valdes Sixten Söderström och Morgan Jernstedt.

Följande verksamhetsberättelser redovisades: Programkommittén: Under året har 18 st. olika aktiviteter genomförts. Saabveteranernas gymnastik: Gruppen har genomfört träningar, nu på Friskis & Svettis, med i snitt 40 till 45 deltagare. Per Karlsson, Kent Eriksson och Olle Eriksson har varit ledare. Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året utbetalats bidrag till 8 sökande. Arkivgruppen: Gruppen har hållit 7 sammankomster under året med ca 18 deltagare Museigruppen: Schema har gjorts för volontärerna och samarbete med museets Vänförening. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes av mötet.

Revisorerna godkände räkenskaperna och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Ekonomin: Kassören rapporterade årsredovisningen där det framgick att kassan är tillräckligt god och att över tusen medlemmar redan betalt årsavgiften för 2014.

Val av styrelse och funktionärer: Styrelsen omvaldes: Ove Gregart ordförande, Sten-Olof Göthberg v. ordf., Kent Eriksson, kassör, Göran Jönsson, sekr., Sture Ericson v. sekr. och Britt Back och Nils-Gunnar Svensson suppleanter. Revisorerna med suppleanterna omvaldes. I Programkommittén ersätter Bengt Dahlberg Sixten Söderström, övriga omvaldes. I Lotterikommittén utgick Lennart Torstensson, övriga omval. Omval i Veteranmusiken och Gymnastiken. I Valberedningen utgick Hans-Lennart Ullström, övriga omval. I Arkivkommittén ersätter Sten-Olof Göthberg Hasse Johansson som sammankallande.

Efter utgången av denna paragraf berättade Folke en historia och några citat, se nedan, och sen övertog Ove ordförandeklubban, tackade Folke Rydell för väl genomförd förhandling och ledde resten av mötet.

Medlemsavgiften för år 2015 fastslogs till 100 kr, som tidigare. Vårprogrammet presenterades. Brevutskick bestämdes till en gång om året då det ska innehålla vårprogram och medlemskort, mm. Vid årets slut var medlemsantalet 1243. Antalet museivolontärer är ca 70 och fler är välkomna. Möjlighet att hyra lägenhet i Sälen och i Köpingsvik, Öland, genom Saab/Scanias Jubileumsfond, presenterades. Ref. www.jubileumsfonden.se. Uno Dahl presenterade Nevs önskan om att Volontärerna skulle hjälpa till med milsamling på några nytillverkade Saab 9-3. Ove tackade Olle, webbmastern, Kent och Göran för gott arbete för föreningen.

Under Övrigt avtackades Sixten ur Programkommittén, där han varit med länge. Efter mötesförhandlingar och underhållning intogs i vanlig ordning en gemensam måltid, kotlettrad, stekt potatis med skal, svampsås och grönt samt kaffe och kaka. Mötet avslutades med lotteridragning. (Göran Jönsson, sekr.)

Folkes historier: Ett medelålders par från norra USA som en kall vinterdag längtade till värmen, bestämde sig för att åka till Florida. Där skulle de bo på det hotell där de tillbringade bröllopsnatten 20 år tidigare. Då mannen hade en längre ledighet åkte han ner en dag i förväg. När han checkade in upptäckte han att det fanns en dator på rummet så han beslutade sig för att skicka ett mail till hustrun. Tyvärr så missade han en bokstav i namnet, så mailet hamnade hos en prästänka i Houston som just kommit hem från sin makes begravning. Hon skulle kolla om det kommit någon E-post med kondoleanser från släkt och vänner. När hennes son kom in i rummet fann han henne avsvimmad och han läste på skärmen:

”Till min älskade hustru ! Jag har kommit fram. Jag vet att Du är förvånad att höra från mej. De har datorer här numera och man tillåts att sända mail till sina nära och kära. Jag har just checkat in. Allt är förberett för Din ankomst i morgon. Jag ser fram emot att träffa Dej då.Hoppas Din resa blir likas angenäm som min. PS Det är verkligen varmt här nere DS”

Martin Ljung-citat: ”Det är bra att bli gammal, för det är man inte så länge !”

”Här försöker man att roa folk, men dom bara skrattar åt en!”

Göran Jönsson,

OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

Foto Olle Johansson