2016-02-18 Årsmöte i Folkets hus

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Samling ägde rum under en halvtimme före kl 15 medan Veteranorkestern spelade. Ordförande Ove Gregart hälsade välkommen och öppnade årsmötet, som samlat c:a 100 medlemmar. Efter fastställande av dagordningen hölls en parentation över avlidna medlemmar och kolleger. Ljus tändes och tyst minut påbjöds. Parentationen avslutades med att ordförande läste en dikt av Atle Burman, varefter årsmötesförhandlingarna tog vid.

Folke Rydell och Sture Ericson valdes till presidium, ordförande resp. sekreterare. Folke ledde, med van hand, årsmötet genom de vanliga årsmötespunkterna, som avslutades med ansvarsfrihet för avgående styrelsen och personvalen till ny styrelse, alltsamman antaget med acklamation. Valberedningen fick en särskild eloge för sitt goda arbete med att hitta ersättare till avgående styrelsemedlemmar. Därefter tackade Folke Rydell för sig och överlät ordförandeklubban till omvalde ordföranden Ove Gregart.

Avgående styrelseledamöter, Rolf Bertilsson och Britt Back (dock ej närvarande), liksom Folke Rydell, tackades för sina insatser och nyvalda, revisor Björn Nilsson och Gunnel Ekberg, hälsades till sina uppdrag. Föreningens vår- och höstprogram presenterades av Uno Dahl. Rapporter, personval med flera årsmötesdokument finns på hemsidan www.saabveteranernatrollhattan.com/. Medlemsavgiften för det kommande året bestämdes oförändrad varefter information om föreningen meddelades av ordf. Gregart som därefter avslutade mötet.

Som extra krydda visade Skoftebyns Mode AB upp en del av vårens mode i en mannekänguppvisning. Som mannekänger kände mötesdeltagarna igen ett antal kolleger som villigt ställt upp och lät sig beskådas. Personal från Skoftebyns ledde uppvisningen.

Måltiden som sedan följde bestod traditionsenligt av varmrätt, karré med tillbehör, samt kaffe och kaka, från Folkets Hus’ restaurang. När måltiden avslutats presenterades vinnarna i de traditionella lotterierna och årsmötet förklarades avslutat.

          Nedtecknat av Sture Ericson

 OBS Du kan klicka på bilderna för att förstora dom !

            Foto Olle Johansson