2017-12-07 Reportage från föredrag om Bränsleceller av Magnus Jonsson

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Bränsleceller, föredrag av Magnus Jonsson

Torsdagen den 7 december 2017 hade ett 50-tal Saabveteraner samlats för att höra på Magnus Jonsson när han talade om ”bränsleceller”. Magnus är en gammal Saabare som jobbade med provning av krocksäkerhet och en del komplettbilsprovning, innan han fortsatte på utvecklingssidan, och så småningom avancerade till teknisk direktör innan han lämnade Saab och flyttade till Volvo personvagnar. I dag sitter han i styrelsen för företaget PowerCell i Göteborg.

Magnus inledde föredraget med att tala om tiden på Saab och visade också en del foto från komplettbilsprov i västra USA, bl.a. när Kenth Johansson åker mini MC, och från körning av provsträckan som var 4700 km och kördes som en slinga på 5 dagar. Ena veckan medsols och nästa motsols. Totalt kördes 60 000 km vid varje prov.

När han kom in på själva föredraget om bränsleceller började han med att beskriva problem med ”miljövänliga” hybridsystem dess för- och nackdelar samt möjligheter. - Solceller kräver dagsljus och sol, är tyst och gratis men kräver lagring för användning på natten. - Vindkraft kräver vind, är relativt tyst och gratis men kräver lagring när det inte blåser. - Vattenkraft kräver flödande vatten, är tyst och gratis men finns i begränsad omfattning. - Batterier används för lagring, tyst enkel men kräver energikälla. - ICE generator mycket energi för lång tid men är inte tyst, ger utsläpp och måste få service. Detta passar inte helt in i miljöprofilen.

Ett hybridsystem med bränslecell kan användas för back-up eller kontinuerlig drift. För back-up mindre än 4 tim. kan man använda batterier, upp till 2 dygn måste det till en bränslecell med vätgas, och för drift över 2 dygn krävs bränslecell som drivs med diesel, bensin, bio- eller naturgas. Beträffande kontinuerlig drift krävs en bränslecell med bränsle och tillgänglighet för bränslepåfyllning.

Magnus visade också på olika batterityper hur utrymmeskrävande de var för en viss räcklängd och jämförde dessa med bränsleceller som har en betydligt längre räckvidd för samma volym.

Vi fick en beskrivning av hur en bränslecell fungerar och hur effektiv den är med vätgas jämfört med bensinelektrisk, dieselelektrisk och ång- och gasturbiner. Cellen gör en elektrokemisk omvandling av vätgas och syre som ger el, värme och vatten utan några andra avgaser.

För att kunna använda bränsleceller praktiskt byggs ett antal celler in i en ”Bränslecell stack”. Den består då av ett stort antal seriekopplade celler. ”Stackens” spänning är då lika med antal celler gånger den genomsnittliga spänningen i varje cell. ”Stackens” strömstyrka är den som går genom alla cellerna och måste därför noga övervakas och styras, för om en cell får en felfunktion får hela ”stacken” felfunktion. ”Stackens” totala effekt blir spänningen gånger strömstyrkan och mäts i watt (W).

Effekten som behövs är väldigt varierande i storlek från en mobiltelefon som behöver 1 mW till industriutrustning som kan behöva 1 MW. Effektbehovet för personbilar ligger i området runt 100 kW.

I dag har man två olika storlekar på bränslecellsstacks plattformar i produktion, en på 1-5 kW och en på 5-25 kW, dessutom har man en i förserieutförande på 25-100 kW.

Magnus beskrev i vilka applikationer man har de plattformar som redan produceras och att man med den i förserieutförande provar i personbilar och lastbilar som räckviddsförlängare.

Experiment pågår också med ett par hus där man får både värme och elektricitet från en bränslecell som drivs med vätgas.

Utveckling pågår med ”stackar” för fordon i ett konsortium med deltagare från forskningsinstitut, komponent och system leverantörer samt med biltillverkare. Dessutom pågår utveckling av större ”stackar” från 100 kW upp till flera MW.

Det var en mycket intressant föreläsning där vi fick en inblick i vad som föregår beträffande utveckling av bränsleceller för både fordon och stationära applikationer.

Magnus avtackades med kraftiga applåder, ”blommor” och två kaffemuggar från Saab bil museum.

               Uno Dahl


Intresserade åhörare