2018-02-22 Årsmöte 2018

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett 110-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter lottköp, ”mingel” och underhållning av den eminenta Veteranorkestern öppnades mötet av ordförande Ove Gregart, som hälsade deltagarna välkomna.

Efter ljuständning genomfördes parentation för under året avlidna medlemmar. Efter en tyst minut läste Ove en finstämd dikt, “Inte kan väl nån bli länge kvar” av Atle Burman, och Veteranorkestern, spelade en vers ur Minnets Violin, dikt av Malte Enmalm.

Till att leda årsmötets förhandlingar valdes traditionsenligt Folke Rydell och som sekreterare Göran Jönsson. Till justeringsmän valdes Sixten Söderström och Morgan Jernstedt.

Kommittéernas rapporter redovisades i styrelsens verksamhetsberättelse.
Programkommittén: Under året har 23 olika aktiviteter genomförts och 10 möten. Saabveteranernas gymnastik: Gruppen har genomfört 63 träningar, fortsatt på Friskis & Svettis, med i snitt 30 till 45 deltagare av vilka några varit damer. Per Karlsson, Kent Eriksson, Björn Nilsson och Håkan Jonsson har varit ledare. Några medlemmar har hjälpt F & S med verksamheten. Wallenbergsstiftelsen: För Trollhättans del har under året 3 önskningar om bidrag inkommit och beviljats. Arkivgruppen: Gruppen har hållit 16 sammankomster under året med ca 20 deltagare per gång. Museigruppen: Gruppen har hållit månadsvisa sammankomster. Schema har gjorts för volontärerna. Veteranorkestern: Gruppen har medverkat med sång och musikunderhållning. Verksamhetsberättelsen för Veteranerna upplästes och godkändes av mötet.

Revisorerna godkände räkenskaperna och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Om ekonomin rapporterade kassören årsredovisningen där det framgick att kassan är tillräckligt god och att över tusen medlemmar redan betalt årsavgiften för 2018.

Val av styrelse och funktionärer: I styrelsen avgick Ove Gregart, som ny ordförande valdes Sten-Olof Göthberg, som v. ordf. valdes Nils-Gunnar Svensson, omval av Kent Eriksson, kassör, Göran Jönsson, sekr., Sture Ericson v. sekr. Gunnel Ekberg och nyval av Pernilla Björck som suppleanter. Revisorerna med suppleanterna omvaldes. Programkommittén omvaldes. I Lotterikommittén avgick Morgan Jernstedt och Per-Henry Röed invaldes. Omval i Veteranmusiken, Gymnastiken, Valberedningen, Arkivkommittén och Museikommittén. Valberedningens godkända förslag bifogas protokollet.

Efter utgången av denna paragraf berättade Folke en rolig historia om en som skulle semestra i Florida och tackade Ove för allt han gjort och överlämnade en vacker ros. Sten-Olof övertog ordförandeklubban och ledde resten av mötet och tackade Folke Rydell för väl genomförd förhandling.

Då dök Peter Bäckström, från Saabmuseet, plötsligt upp på scenen, och höll ett tacktal till Ove. Berättade om att han varit ett nav för både Saabveteranerna och Saabmuseet och gjort ett fantastiskt arbete. Peter överlämnade en tung nyskriven bok om Saabs historia och även en Turboklocka. Ove kände sig överväldigad!

Medlemsavgiften för år 2018 fastslogs till 100 kr, som tidigare. Tills årsmötet var medlemsantalet 1247. Uno Dahl presenterade återstoden av vårprogrammet. Fler volontärer önskas till museet och Arkivgruppen. Den vilande sektionen IF Saab beslöts få ingå i Saabveteranerna. Det tunnare bladet med medlemskortet beror på att portoavgiften blev mindre.

Nye ordföranden avtackade Ove och Morgan och överlämnade blomma och avslutade mötet och tackade för förtroendet och önskade styrelsen och föreningen lycka till med det nya verksamhetsåret.

Mötet avslutades efter modevisning, där firmorna Embels och Nordins visade, från ca 20 firmor, gångkläder inför våren typ byxor, tunikor, tröjor, klänningar, skjortor och jackor med hjälp av mannekänger från Saabveteranerna, med en gemensam måltid, kotlettrad, kokt skalpotatis, äpplemos och sallad och därefter kaffe och morotskaka och dragning i lotterierna.

Göran Jönsson, sekr.