2018-10-25 Besök på Högskolan Väst

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Ett 25-tal Saab Veteraner togs emot av läraren och forskaren inom mekanik Mats Larsson tidigare Saabare i många år. Mats har hjälpt Saabveteranerna med att sätta ihop vårt mycket intressanta program, som han började med att berätta om i aulan. Sedan fick vi lyssna på Martin Hellström, HVs nya rektor sedan början på året. Kom till Sverige 1991 från Tyskland och Essen i Ruhr-området. I detta sammanhang betyder Essen inte ”äta” utan flera ”ässjor” för glödgning av järn ett så passande namn. Martin berättade med personlighet och stor inlevelse om sitt ursprung och om HVs framgångar. Började dock med att prata Saab och Monte Carlo rallyt i samband med en artikel i Auto, Motor & Sport när Saab fyllde 50 år. Vi brukar prata om Saabs/Eriks två segrar 1962 & 63 före bl a Mercedes och Porsche. Journalisterna på AMuS tyckte lite förnärmat att ”det berodde inte på den enkla bilen” utan mera på Erik Carlsson! Martin menade att vi på Saab glömt att vi vunnit 4 ggr i Monte Carlo om man även räknar med Greta Molanders seger i damklassen 1952 och Pat Moss 1964! Resursmässigt tyckte Martin att Saab jämfört med MB var som att jämföra HV med Chalmers. Viktigt med kombinationen människa & maskin vilket är prioriterat på HV.

14.000 studenter är inskrivna på HV med ca 5.200 går fysiskt på plats. Det betyder att ca 2/3 läser på distans. Hälften är från Göteborgs-regionen bl a för att man blir mera sedd på en mindre högskola som HV. Ca 600 (200 administratörer) är anställda av vilka 62 är professorer (+12 för några veckor sedan!) och 24 doktorander (ett par på NEVS). Av statliga forskningspengar får HV 0,28% = ca 60 MSEK. PTC=Produktions Tekniskt Centrum nere vid Innovatum håller i vissa delar världsklass där ex GKNs, ihop med HV, utvecklade termisk sprutning som används i 92% av alla flygmotorer! Möjlighet till högre förbränningstemperatur, som kan ge lägre bränsleförbrukning. Vi planerar för ett besök på PTC under nästa år.

HV samverkar med andra högskolor/universitet, företag m fl för att utnyttja ”knowledge transfer/exchange” för att öka kunskapen i huset och spara på resurser. Arbets Integrerat Lärande (AIL) är i fokus för HV. Elever på HV ligger högst i Sverige gällande anställningsbarhet så alla får jobb när de är färdiga! Primus = ”först” på latin, är en målsättning inom tekniklärande. Martin menade att ”den som följer flocken ser bara aschlen” medan ”den som går först har fri sikt”! Sedan Martin kom som ny rektor har fyra, nya värdeord för HV tagits fram. De är: Generös, offensiv, inkluderande & ”crazy enough”! De tre första disskuterades länge och väl men när man kom till det fjärde, som nobelpristagaren Niels Bohr en gång myntade, så reste sig Gert-Inge Andersson upp och slog näven i bordet och sa direkt ”fan vad bra, det tar vi”! Det är ur tokiga ideer, som man kan hitta nya steg framåt i utvecklingen!

Därefter förflyttade vi oss med läraren Erik Malmsköld (äger fem Saabar med sin bror Lennart, också f d Saabare!) till Kreativt Centrum där vi först kom in i en inspelningsstudio där läraren kan spela in sin föreläsning så att ex de som studerar på distans kan se denna på datorn hemma. Man kan lätt se om avsnitt som inte eleven förstår direkt. Därefter gick vi in i två moderna lärosalar, som alternativ till de gamla föreläsningssalarna där eleverna sitter radvis. Det fanns en ”slöjdsal” med 3D-skrivare. De som jobbar i CAD/CNC använder vanliga PC medan de som jobbar kreativt använder MAC. Man kan sitta kvar och labba på kvällarna. Vi fick sitta i en modern lärosal för ”aktivt lärande” som var utrustat med ett antal runda bord med fyra stolar på hjul, elanslutningar till datorer att dra ner från taket, whiteboard/skärmar på alla väggar i rummet. Läraren har här en annan roll och rör sig mellan borden för att följa upp/informera om hur arbetsuppgifterna går framåt. När eleverna skriver in sina svar på olika uppgifter kan läraren se detta på whiteboarden och gå in direkt och korrigera med tusch-penna eller ta det verbalt. Såg att Sverige generellt har lägst lärarledd undervisning i Europa med i genomsnitt 10 tim per vecka för svenska studenter. De som har flest timmar ligger på drygt 20 tim i snitt! De tekniska ämnena ligger betydligt högre medan humanistiska ämnen drar ner snittet.

HVs bibliotek är öppet även för allmänheten liksom de två restaurangerna. Eva Bränneby berättade om sin tjänst inom PTC tillsammans med tre andra där de leder doktoranderna från början till examen och planerar kurser/seminarier mm. Eva tyckte att miljön inom PTC är lik den som var på Saab med en mindre enhet och entusiastisk personal.

Göran Kähler 2018-11-10

HVs nya rektor Martin Hellström från Tyskland höll ett mycket intressant föredrag. Läraren och forskaren Mats Larsson f d Saab försöker fixa en bug i datorn!