2019-03-07 Årsmöte 2019

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Saabveteranernas årsmöte 2019

117 personer samlades i Clio-salen, Folkets Hus i Trollhättan den 7 mars 2019.

Ordförande, Sten-Olof Göthberg öppnade mötet och hälsade välkommen. Dagordningen antogs enligt liggande förslag och mötet ansågs av de samlade medlemmarna vara stadgeenligt utlyst.

Parentation hölls över avlidna medlemmar, med tänt ljus och en tyst minut. Stämningsfull sång framfördes av Mats Widenberg. Mötesdeltagarna hedrade sina avlidna arbetskamrater stående.

Folke Rydell valdes att leda årsmötet och Sture Ericson att föra pennan. Sixten Söderström och Per-Henry Röed valdes att justera protokollet, samt att fungera som rösträknare i händelse av votering.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, verksamhetsberättelse, ekonomiredovisning och revision, presenterades, lästes upp och antogs. Ansvarsbefrielse beviljades, i god ordning.

Val av tillträdande styrelse. Valberedningens förslag antogs i sin helhet. Den enda förändringen i styrelsen blev att Hans Nilsson ersätter Sture Ericson som vice sekreterare. Sture avgick ur styrelsen på egen begäran.

Kommittéer: Omval skedde på samtliga poster bland kommittéerna: Programkommittén, Lotterikommittén, Veteranmusiken, Gymnastiken, Museikommittén, Arkivkommittén, Wallenbergstiftelsen samt Webmaster. Valberedningen lovade att fortsätta vara valberedning, om mötet så önskade. Mötet valde omedelbart att acceptera erbjudandet.

Efter personvalen Roade oss Folke Rydell med, inte en utan två roliga historier, bla a. om en kvinna som var hembrännare.

Blommor överräcktes till Folket Rydell, med tack för att ha svingat klubban.

Sten-Olof Göthberg slutförde härefter mötet med att fastställa oförändrad medlemsavgift.

Vårprogrammet presenterades av Uno Dahl. Programmet finns att läsa på annan plats på hemsidan.

Ordföranden meddelade, betr. information till medlemmarna, att inga ändringar planeras. Info går ut med nyårs- och sommarbrev. Evenemang kommer att annonseras via ”Föreningsnytt” i TTELA. Vi är f.n. drygt 1100 medlemmar i föreningen.

Vi behöver fler funktionärer i våra grupper. Muséet kan ta emot fler volontärer, och fler som arbetar i arkivarbetet välkomnas. IF SAAB har avvecklats under året, och de medel som tillförs Saabveteranerna kommer att användas till friskvård bland medlemmarna.

Blommor överräcktes till avgående vicesekreterare Sture Ericson som nu lämnar styrelsen. Årsmötet avslutades därmed av ordf.

Nedtecknat av Sture Ericson