2019-04-02 Bussresa till Vårgårda och Ljung den 2 april 2019

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bussresa till Vårgårda och Ljung den 2 april 2019.

Det var en fullsatt buss med Saabveteraner som lämnade Trollhättan och Saab bilmuséum, för att göra studiebesök på Autoliv och Veoneer i Vårgårda, och provsmaka ost hos Gäsene Mejeri i Ljung.

Första besöket var hos Autoliv som överraskade oss med att först bjuda på kaffe och goda kakor. Därefter bänkade vi oss framför en stor projektorskärm där man senare visade de produkter som man tillverkade och som man höll på att utveckla. Man bad om ursäkt för att Vd:n hade blivit kallad till ett möte och inte kunde ta emot oss. Vi blev dock mycket väl omhändertagna av fyra mycket kunniga chefer som var och en pratade och visade bilder inom sina områden. Alla talade med stor inlevelse och beskrev olika funktioner vilket gav ett stort antal frågor som besvarades på ett mycket bra sätt. De skydd som man höll på att utveckla och som gav flest frågor var skydd för att förare och passagerare inte skulle slå ihop med huvudena vid sidokollisioner och skydd påkörning av gående och cyklister. Ett annat intressant framtidsprojekt var något som man kallade ”Life Cell Airbag” vilket såg ut som en airbag som kapslade in personen i sätet. Det som Autoliv utvecklar och producerar är för passiv säkerhet dvs. när en olycka inte kan undvikas utan verkligen inträffar.

Efter presentationerna delades vi in i fyra olika grupper, där en grupp stannade kvar och tittade på säkerhetsutrustningar som lagts upp för visning, de andra tre grupperna fick en rundvandring och fick se olika lab och provningsavdelningar. Efterhand hand bytte grupperna plats och alla fick se och höra om samma saker.

Besöket var så intressant att vi blev något sena till lunchen som intogs på Lindelövs restaurang, lunchen smakade mycket gott.

Nästa besök var på Veoneer. Autoliv och Veoneer var tidigare ett bolag som nu har delats upp så att Veoneer utvecklar och producerar aktiva skyddssystem, dvs. system som hjälper till och förhindrar att olyckor sker, och Autoliv utvecklar och producerar passiva skyddssystem som träder i funktion när en olycka inte kan avvärjas utan inträffar.

Även hos Veoneer blev vi mycket väl omhändertagna av företagets Vd och tre mycket kunniga och ivriga chefer som var och en beskrev sina produkter och utvecklingsområden på ett lättfattligt men ändå instruktivt sätt.

Vi fick en utförlig beskrivning av företaget och de system man utvecklade. För att upptäcka faror i trafiken arbetar man med kameror, radar- och lidarsystem och hur informationen skall presenteras för föraren, eller hjälpa till med manövrering och i framtiden helt kunna ta över kontrollen av fordonet och skeendet.

Rent och dammfritt är absolut nödvändigt när man bygger ihop dessa system. Bland annat fick vi se en film om montering av kameror där personalen är begränsad till max två personer och då klädda i heltäckande overaller i en lokal som hålls helt dammfri. Beroende på det stora renhetskravet blev det ingen rundvandring i produktionen utan vi fick se filmer och bilder med utförliga kommentarer.

Det är ett stort antal projekt man arbetar med, som Night vision för att synliggöra objekt i mörker, system för att upptäcka distraherade eller trötta förare, kommunikation mellan fordon och ett antal ytterligare områden. Se bild nedan.

Hos Veoneer blev vi bjudna på flaskvatten och choklad. Vi fick t.o.m. en liten kasse med choklad som vi njöt av i bussen hem.

Båda företagen är mycket stora och världsomspännande. Autoliv finns i 27 länder och har totalt 67 000 anställda, 14 tekniska utvecklingscentra, 19 krockanläggningar och med huvudkontoret i Sverige.

Veoneer finns i 13 länder och har totalt 8 600 anställda, 26 tekniska utvecklingscentra, 10 produktionsanläggningar och huvudkontoret i Sverige.

Den som är intresserad kan läsa mer på:

https://www.autoliv.com/products/passive-safety/future-technologies

https://www.veoneer.com/en/technology

Sista besöket för dagen var Gäsene Mejeri i Ljung, där vi fick en målande beskrivning om ostar i allmänhet och deras produktion i synnerhet, vi fick också se en film som beskrev mejeriets verksamhet.

Därefter var det provsmakning av ett antal olika ostar. Stora fat med osttärningar var uppdukade och vi uppmanades att smaka ostarna i en viss ordning för att de starkare ostarna inte skulle förta smaken från de mildare.

Efter provsmakningen blev det ostkommers och ett stort antal ostar inhandlades.

När alla köpt de ostar man önskade påbörjades hemfärden med ett stopp för en kopp kaffe från bussens ”kaffemaskin”. Efter kafferasten fortsatte färden hemåt och vi var mycket nöjda och var åter vid Saab muséet vid 17:30 tiden.

Uno Dahl

Autoliv 1.jpg

Life cell airbag

Autoliv 2.jpg

Veoneer projekt