2020-02-13 "Solceller - hållbart, lönsamt och så här funkar det"

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Reportage från föredrag om "Solceller - hållbart, lönsamt och så här funkar det!" 2020-02-13

Energiöverenskommelsen innebär fossilfri elproduktion år 2040. Kol-och oljekraftverk skall fasas ut och kärnkraften är inte längre lönsam. Vi behöver alltså bygga ut vind- och solkraft.

Ett 50-tal besökare fick 13/2 höra Jonas Bergqvist och Sara Demander Wik från Trollhättans Energi berätta om hur solceller fungerar.

Ett enkelt system med produktgaranti i 12 år och effektgaranti i 25 år. Förväntad livslängd 30-40 år. 20% av anläggningskostnaderna kan fås i bidrag, 60 öre/kWh ges i form av skattereduktion för såld el. Trollhättans Energi ger dessutom 10 öre/kWh för såld el, 5,6 öre/kWh i nätnytta samt köper de elcertifikat som man som mikroproducent genererar. Såld el är det överskott som man själv inte förbrukar och som automatiskt matas ut på nätet. En solcellsanläggning på en villa betalar sig på 9-10 år och kostar 100 – 150 000 kr. Ett hus med solceller blir både mer värt och lättare att sälja. Numera behövs inget bygglov för solceller som ligger direkt på takbeklädnaden. Jag har själv haft solceller i 1,5 år utan problem och med förväntad produktion. Det byggs också många stora solcellsparker t ex Varberg 3 MW, Säve 5,5 MW, Linköping 12 MW och Strängnäs 20 MW. I vissa kan man som privatperson bli delägare. I Kina, Indien och USA m fl länder byggs jättelika solcellsparker. Ett problem är att kunna lagra elenergin men mycket forskning pågår. I Danmark pågår ett projekt att lagra i vatten som sen går ut i fjärrvärmenätet direkt eller via värmepump.

       Bengt Dahlberg