2023-05-09 Besök Nilsson Energy och Aeroseum

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den 9:e maj satte vi oss på bussen för att först åka till Agnesberg och en villa som är helt självförsörjande på energi. Den är alltså inte inkopplad på elnätet överhuvudtaget. Ägaren började med att räkna på hur stort tak som behövdes för solceller. Sen byggdes 2014 ett typhus under taket som är helt täckt av solpaneler, således behövs inga takpannor. Några solpaneler finns också på väggarna som för övrigt är täckta av underhållsfria keramikplattor.

Överskottsenergin från sommarhalvåret lagras i ett vätgaslager för vinterbehovet. Vätgasen produceras med bränsleceller.

Intresset för dessa tekniska lösningar har varit stort med många reportage i tidningar och andra medier samt olika studiebesök. Detta stora intresse ledde till att ägaren gav upp pensionsplanerna och startade ett företag som nu har 38 anställda.

Vår färd fortsatte till detta företag vid Säve flygplats. Vi förevisades vätgasproduktion med bränsleceller, mobila elverk lämpliga för säsongsaktiviteter, olika evenemang etc samt en "pump" för vätgas. Företaget projekterar och bygger nu vätgasstationer för bl a Mariestad kommuns tjänstebilar och för tunga fordon hos Rasta vägkrogar. När infrastrukturen är utbyggd blir vätgas lösningen även för personbilar. De modeller som redan finns går c:a 70 mil på en tankning.

Så åt vi en god lunch på Nolvikens Hotell&Konferens. (Föreståndare Johanna visade sig vara dotter till Per-Erik Haglund som arbetade på Saab Design.)

Sedan spenderade vi 3 timmar i underjorden på Aeroseum, Nordens största flyupplevelse på 22 000 kvm. Här visas flygets historia och utveckling, inte minst det stolta svenska militära flygvapnet. Man får också en inblick i spionage, räddningsfarkoster, Kustbevakningen, en levande verkstad för renovering av veteranflygplan, rymdfärder bland mycket annat. Vi fick också beskåda en Nohabdiesel med generator som tjänstgjort som reservelaggregat.

En fikastund i cafet satt också bra innan vi nöjda satte oss i bussen för hemfärd.

Reportage och foto: Bengt Dahlberg