2024-03-07 Årsmöte 2024

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Rapport från årsmötet den 7 mars 2024

Ett 70-tal medlemmar samlades i Folkets Hus för att delta i föreningens årsmöte. Efter att ha fått entrébiljett med lottnummer på, mingel och underhållning av den eminenta Veteranorkestern öppnades mötet av ordförande Tommy, som hälsade deltagarna välkomna.

Till avlidna medlemmars minne tändes ett ljus och efter en tyst minut spelade Veteranorkestern Koppången, komponerad av Per-Erik Moraeus

Att leda årsmötets förhandlingar valdes Sture Ericson och som sekreterare Göran Jönsson.

Till justeringsmän valdes Per Henry Röed och Göran Kähler.

Verksamhetsberättelserna för Saabveteranerna upplästes och godkändes av mötet.

Revisorerna godkände räkenskaperna och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Om ekonomin rapporterade kassören i årsredovisningen, där det framgick att kassan är tillräckligt god.

Val av styrelse och funktionärer:

I styrelsen omvaldes ordförande Tommy Björkqvist, v. ordf. Erik Svendsen, Göran Jönsson, sekr. och Pernilla Björck som suppleant. Kent Eriksson avgår som kassör och ersätts av Hans Nilsson. Gunnel Ekberg avgår som suppleant och ersätts av Ulla-Britt Andersson. Hans Nilsson ersätts som v. sekr. av Per-Egon Kjellberg.

I Programkommittén omvaldes Uno Dahl som sammankallande och Nils Gustavsson avgick och ersätts av John Gustaf Gudmundsson och Niels-Uno Håkansson avgick och ersätts av Göran Eriksson.

I Veteranmusiken omvaldes Mats-Göran Widenberg som sammankallande. I gymnastiken omvaldes Per Henry Röed. I Valberedningen avgick Kent Eliasson och Lennart Jansson och ersattes av Sten Orvang och Peter Bäckström. En plats är ännu vakant. Omval gjordes i Lotterikommittén, Arkivkommittén, Wallenbergstiftelsen, Museikommittén, Mötesanmälan och Webbmaster.

Tills årsmötet var medlemsantalet 949. Antalet museivolontärer är ca 50 och fler är välkomna.

Efter årsmötesförhandlingarna övertog Tommy ordförandeklubban och tackade Sture för väl genomförd förhandling och ledde resten av mötet.

En paus gjordes i mötet för underhållning och sedan var det dags att hälsa Lilla Bandet välkomna. Duon består av Ulrika Claesson sång och Johan Pettersen keybord. De bjöd oss på en trevlig stund fylld med glada skämt och omväxlande musik och sång. Även vi i publiken fick möjlighet att ta ton i en del av sångerna. Det blev många och långa applåder efter framträdandet och idel glada miner syntes i publiken. Ulrika och Johan avtackades med den sedvanliga populära Saab-muggen.

Uno Dahl presenterade återstoden av vårprogrammet och berättade att höstens program är nästan klart.

Fler volontärer och guider önskas till museet och Arkivgruppen önskar hjälp med sortering av kort mm.

Årsmötet avslutandes genom att ordförande tackade för förtroendet och överlämnade en blomma till avgående kassören Kent Eriksson, valberedaren Kent Eliasson och ledamoten Gunnel Ekberg, samt önskade styrelsen och föreningen lycka till med det nya verksamhetsåret.

Avslutningsvis intogs en gemensam måltid bestående av helstekt kotlettrad, skysås, potatisgratäng, grönsaker och pressgurka. Därefter kaffe och chokladkaka samt dragning i lotterierna. Denna gång på nytt sätt med numret på entrébiljetten och dragning med slumpgenerator. Man kunde få en vinst per biljett.


Noterat av Göran Jönsson, sekreterare. Foto: Göran Jönsson och Uno Dahl