Saab-chefer

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Artikeln sammanställd av Per-Börje Elg

Elg7.JPG

Per-Börje Elg

Arkivbilder från Saab Bilmuseum


Saab-chefer 1.jpg

Några av huvudpersonerna i historien om Saab, vid en Saab Sport 1965

Från vänster: Svante Holm, vice VD och platschef i Trollhättan, Tryggve Holm, VD för Saab,

Gunnar Ljungström, Sixten Sason och Rolf Mellde.


Cheferna på Saab

Gunnar Dellner

VD Svenska Aeroplan AB, 1937-1939

Svenska Aeroplan Aktiebolaget, Saab, bildades i april 1937. Redan i maj samma år började flygplansfabriken på Stallbacka-området i Trollhättan byggas.

”År 1936 beslutade Riksdagen att den svenska krigsmakten - och särskilt Flygvapnet - skulle utökas kraftigt. Härigenom skapades förutsättningar för en stark, svensk flygindustri. En följd av beslutet blev också att Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab) bildades på tillskyndan av statsmakterna, men med helt enskilt kapital.”

Saab - där svenska vingar växa (1948)

”Under tiden utvecklades även en annan svensk flygindustri, nämligen AB Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning i Linköping, som hade bedrivit flygplanstillverkning sedan år 1930. En sammanslagning av de båda bolagen framstod snart såsom fördelaktig och den kom också till stånd år 1939. I samband därmed koncentrerades konstruktions- och administrationsavdelningarna till Linköping medan tillverkningen fortgick både här och i Trollhättan.”

Saab - där svenska vingar växa (1948)

”Huvudpersonerna var Doktor Axel Wennergren, känd som Electroluxkoncernens skapare, Sven Wingqvist, SKF-koncernens skapare, Gunnar Dellner, dåvarande chef för Nohab samt Gustaf Sahlin, representerande företaget ARS samt Nils Fränne, en av Wennergrens direktörer. Bolagets konstituerande stämma hölls i april 1937. Lokalerna var till att börja med några rum hos Nohab.”

Föredrag av Gunnar Ljungström 1971

Ragnar Wahrgren

VD Svenska Aeroplan AB, 1939-1950

När flygplansfabriken efter världskriget såg sig om efter andra tillverkningar föddes idén om att skapa en bil. Den 10 juni 1947 presenterade Saab sin första bil, Saab 92, vid en presskonferens på huvudkontoret i Linköping. Serieproduktionen startade i Trollhättan den 12 december 1949.

”Saab övertog 1939 verksamheten vid ASJA. Överståthållaren Torsten Nothin blev det nya företagets styrelseordförande och chefen för Järnvägsverkstäderna, Ragnar Wahrgen, dess verkställande direktör.”

En bok om Saab-Scania (1987)

”När kriget i Europa var slut riktades intresset mot civila tillverkningsprojekt. Direktör Sven Otterbäck samlade några tekniker för diskussion. Man kom snart fram till att biltillverkning låg bra till. Fabriken i Trollhättan ansågs lagom stor. Jag hade vid tillfället inget nämnvärt engagemang i flygplansutvecklingen och hade dessutom en flyktig erfarenhet av bilkonstruktion från några år i England. Jag fick därför uppdraget att försöka projektera en bil tillsammans med de 20-30 personer som inom Saab kunde och önskade bidraga med råd.”

Föredrag av Gunnar Ljungström 1971

Tryggve Holm

VD Svenska Aeroplan AB, 1950-1967

(Saab AB från 1965)

Saab-chefer 3.jpg

Tryggve Holm

Gunnar V Philipson skrev kontrakt om att köpa 8 000 bilar och betalade en del av summan i förskott för att finansiera tillverkningen. Men 1959 var samarbetet på väg att ta slut. Saab ville själva ta hand om försäljningen och köpte den 4 februari 1960 ANA - AB Nyköpings Automobilfabrik - som med sitt landsomfattande återförsäljarnät tog över från september 1960.

Den 19 maj 1965 bytte Svenska Aeroplan Aktiebolaget företagsnamnet till Saab Aktiebolag.

”Under 50-60-talet var Tryggve Holm den store chefen på Saab som med behärskad dynamik ledde utvecklingen av Saabs olika verksamhetsgrenar till framgång.”

Föredrag av Gunnar Ljungström 1971

”Överingenjör Gunnar Ljungström, Saab 92-pappa, och direktör Svante Holm, chef för Saab i Trollhättan, till synes fullt överens om, att allt var ganska gott, när det blev morgon den sjunde dagen.”

G W Nordenswan (1952)

Svante Holm var vice VD och platschef i Trollhättan och trots namnet inte släkt med VD Tryggve Holm.

”Det fanns de som trodde att det aldrig skulle kunna ske - att Saab skulle överge tvåtaktaren! Men likväl kom den dagen. Den av Saabs tekniker förbättrade Ford V4-motorn monterades i både 95:an och 96:an och blev direkt en succé. - Saabs dåvarande tekniske direktör Henrik Gustavsson sade en gång: ’Saab är internationellt sett en ganska liten biltillverkare. Vi har inte råd att göra några misstag. Därför är det viktigt för oss, att vi satsar på rätt produktutveckling. Varje detaljändring, varje förnyelse måste vara motiverad. Och helst banbrytande.’ Saab 99 blev banbrytande när den presenterades den 22 november 1967. - Car and Driver skrev: ’Saab gör inte bilar. Saab gör Saabar’. Det blev således ett händelserikt sista år Tryggve Holm kunde se tillbaka på när han nu avgick som VD och efterträddes av tekn dr Curt Mileikowsky.”

En bok om Saab-Scania (1987)

Curt Mileikowsky

VD Saab AB, 1967-1970

Saab-chefer 4.jpg

Curt Mileikowsky

Saab Aktiebolag och AB Scania-Vabis gick samman 1969 i Saab-Scania. All aktivitet som hade med personbilar, lastbilar och bussar att göra koncentrerades till vad som kallades Bildivisionen och hade sitt högkvarter i Södertälje. I maj 1972 delades denna i Scaniadivisionen och Personbilsdivisionen, som fick sitt huvudkontor i Nyköping.

”Vid Saabs bolagsstämma den 22 maj meddelade VD Tryggve Holm att han vid årsskiftet kommer att avgå som verkställande direktör i Saab. Till hans efterträdare har utsetts Curt Mileikowsky, försäljningsdirektör och vice verkställande direktör i ASEA. Direktör Mileikowsky är född i Stockholm den 1 maj 1923. Efter examen från Tekniska högskolan 1947 anställdes han följande år vid ASEA i Ludvika. Han återvände senare till KTH för studier inom atomkraftforskningen. 1955 blev han tillförordnad professor i fysik vid högskolan. Senare samma år anställdes Curt Mileikowsky åter vid ASEA som överingenjör och chef för den atomkraftavdelning han sedan varit med om att bygga upp och utveckla.

- Direktör Mileikowsky har gjort affärsresor över hela världen och därunder bland annat studerat atomanläggningar i Japan och Indien.”

ANA-Nytt nr 2-1967

”I april 1969 avgick Gösta Nilsson som vd i Scania-Vabis. Han efterträddes av Curt Mileikowsky, som redan var vd i Saab. 1970, den 8 juni, beviljades registreringen av det nya firmanamnet Saab-Scania Aktiebolag. Verksamheten delades nu upp i fyra divisioner: Bildivisionen, Flygdivisionen, Data- och elektronikdivisionen, och Nordarmaturdivisionen.”

En bok om Saab-Scania (1987)

”Årets mest spektakulära händelse - inträffade egentligen aldrig. I början av 1977 föreslog Volvo-chefen Pehr G Gyllenhammar och Saab-Scanias vd Curt Mileikowsky - varandra ovetande - Marcus Wallenberg att förutsättningarna för ett samgående mellan de båda företagen skulle utredas. - Under juni, juli och augusti växte skepsisen och så småningom utkristalliserade sig uppfattningen att det inte låg i Saab-Scanias intresse att fusionera med Volvo.

En bok om Saab-Scania (1987)

”Han kom flygande i helikopter till Trollhättan, så in på Nya kontoret, snabba beslut som skulle verkställas omedelbart. Han var också den ende som flugit till Australien på lunchmöte - och sen hem igen. Påstods det i alla fall.”

”När Saab-Scania bildades trodde man att marknadsföring och försäljning av lastbilar och personbilar var samma sak, så försäljnings- och marknadsavdelningarna flyttades från Linköping till Södertälje. Några år senare, när Bildivisionen delades upp i Scania-divisionen och Saab Personbilsdivisionen, var det dags att flytta igen, den gången till Nyköping där Saab-ANA fanns.”

Curt Mileikowsky

VD Saab-Scania AB, 1970-1978

Sten Gustafsson

VD Saab-Scania AB, 1978-1983

Georg Karnsund

VD Saab-Scania AB, 1983-1990

Torsten Arnheim

Chef Saab Personbildsdivisionen, 1972-1976

”Torsten Arnheim kom från Saab, där han varit ekonomidirektör, till ANA 1960, som vice VD och ansvarig för företagets dagliga skötsel.”

Anders Tunberg: Saab-Ana de första 50 åren (1987)

Sten Wennlo

Chef Saab Personbilsdivisionen, 1976-1987

Saab-chefer 5.jpg

Sten Wennlo

Saab 99 Turbo lanserades som årsmodell 1978 och följdes ett år senare av den nya 900-serien, med Saab 900 Turbo som framgångsrik toppmodell. I oktober 1978 slöts ett samarbetsavtal med Fiat/Lancia om utveckling av ett nytt bilprojekt - Saab 9000 som lanserades i maj 1984. Det året tillverkade Saab för första gången över 100 000 bilar. 1987 tillverkades den 2-miljonte Saab-bilen. Det blev också Saabs dittills bästa år med drygt 134 000 tillverkade bilar.

”Saab-Scanias styrelse har beslutat att vice verkställande direktören Torsten Arnheim i större utsträckning skall ägna sig åt arbetsuppgifter inom bolagets centrala huvudledning... I samband därmed har styrelsen till direktör Arnheims efterträdare som divisionschef inom Personbilsdivisionen utnämnt direktör Sten Wennlo. Direktör Wennlo kommer närmast från befattningen som chef för marknadssektorn inom Personbilsdivisionen.”

Personnytt Saab-Scania AB 1976-03-10

”Beslutet om att satsa på turbo är legendariskt. Sten Wennlo, då högste chef på Saab, hade flera gånger provkört olika turbobilar. Efter ett dygn bakom ratten en högsommardag 1976 ringde han på kvällen från korvkiosken i Trosa till motorteknikerna i Södertälje. ”Det här blir bra”, sa han. ”Nu kör vi”. En månad senare, i augusti 1976, presenterade Saab sitt turbokoncept. Ett år senare, på bilmässan i Frankfurt visades Saab 99 Turbo, av första årsmodellen 1978”.

Motorhistoriskt Magasin nr 3-1997

”Det var Curt Mileikowsky som övertalade mig att ta jobbet. Han såg i det närmaste förskrämd ut när jag berättade att man för tillfället sålde fler bilar i Kenya än i Tyskland, att vi saknade säljorganisation i Frankrike, Italien och Spanien och att den organisation vi hade i England utgjordes av kombinerade cykel- och bilhandlare - små enmansföretag utan eget kapital och ordnad bokföring.”

Sten Wennlo: Mitt liv med Saab (1989)

”En ny era i Saab-Scanias historia hade inletts. - Knappt hade Sten Gustafsson (och senare Georg Karnsund) kommit in i företaget, förrän arbetet med att restaurera personbilsdivisionen, som Peter Wallenberg inlett, var i full gång. - Ett lagarbete kom igång. Arbetsmoralen ökade och i takt med att allt fler kom att delta i beslutsprocessen växte det ömsesidiga förtroendet - ett förtroende som skulle bestå ända till min sista dag som chef för divisionen.” Sten Wennlo: Mitt liv med Saab (1989)

Åke Norrman

Chef Saab Personbilsdivisionen, 1987-1989

Saab-chefer 6.jpg

Åke Norrman

”Till ny chef för Saab Personbilsdivisionen fr o m 1 april 1987 har styrelsen för Saab-Scania AB idag utsett direktör Åke Norrman. Han blir samtidigt direktör i Saab-Scania AB. Åke Norrman, som för närvarande är verkställande direktör för Saab-Scania do Brasil, har lång erfarenhet av personbilsverksamhet. 1964-1983 arbetade han inom V.A.G. i olika befattningar, bl a som VD för Volkswagen i Stockholm AB 1979-1983.”

Pressinformation 1986-12-17

”Saab satsar hårt. Saab-Scania möblerar om sin personbilsdivision. Chefsbyten och ett åtgärds-program ska få fart på försäljningen av bilar - detta gäller framförallt i USA som är Saabs största marknad. ’Vi satsar allt för att öka försäljningen igen, säger chefen för Saabs personbilsdivision, Åke Norrman’. Han räknar med att den pågående introduktionen av Saab 9000 CD i USA ska hjälpa upp försäljningen där.”

Trollhättans Tidning 9 november 1988

”Med tanke på den expansion Saab-Scanias personbilsverksamhet befinner sig i har direktör Rolf Sandberg utsetts till ställföreträdande chef för Saab Personbilsdivisionen - med bibehållet ansvar för produktutveckling, konstruktion och produktion vid Saabs produktionsanläggningar. Rolf Sandberg har sedan 1970 varit chef för Utvecklings- och Produktionssektorn samt platschef i Trollhättan.”

Pressinformation 1986-12-17

Jan-Erik Larsson

Chef Saab Personbilsdivisionen, 1989-1990

Saab-chefer 7.jpg

Jan-Erik Larsson

”Nuvarande chefen för Saab-Ana i Nyköping, Jan-Erik Larsson, flyttar till Trollhättan för att som ny platschef rycka upp verksamheten vid Trollhättefabriken. Den tidigare platschefen i Trollhättan, Rolf Sandberg, får en ny befattning och kommer att ägna sig åt långsiktiga strategi-, struktur- och produktutvecklingsfrågor.” Folket 10 november 1988

”Åke Norrman har utsetts till ny marknadsdirektör för Sydamerika vid Scaniadivisionen, Södertälje. I samband med den planerade utbyggnaden av verksamheten i Sydamerika återvänder således Norrman till Scaniadivisionen. - Jan-Erik Larsson har utsetts till ny chef för Saab Personbilsdivisionen. Larsson var 1981-1988 VD för Saab-Ana AB.”

Pressinformation 1989-02-24

David Herman

VD, Saab Automobile AB, 1990-1992

Saab-chefer 8.jpg

David Herman

På en presskonferens den 15 december 1989 offentliggjordes att General Motors skulle köpa 50% av Saabs personbilsverksamhet. Saab Automobile AB bildades som ett självständigt bolag den 1 januari 1990 genom att Saab-Scania överförde sin personbilsverksamhet inklusive utveckling och tillverkning av motorer och växellådor till detta nya bolag. Bolaget etablerades den 15 mars 1990 då GM förvärvade 50% av aktierna. Huvudkontoret, med marknads- och försäljningsavdelningarna, flyttades till Trollhättan.

”44-årige David J Herman heter den nya CEO (dvs Chief Executive Officer, som man säger i USA, Davids hemland) i nybildade Saab Automobile AB, som ägs av GM och Saab gemensamt. David kom som en virvelvind till presskonferensen och tog oss alla med storm. Han kom från VD-posten i GM:s europeiska Reservdels- och Tillbehörsföretag.

Dessförinnan var han VD i ’GM Continental’ i Antwerpen, Belgien. Innan han kom till Europa har han, trots sin ringa ålder, hunnit vara chef för några av GM:s dotterbolag i Sydamerika, hjälpt till att bygga Opels Corsafabrik i Spanien och tjänstgjort på GM:s internationella avdelning.”

GM-Revyn 1/1990

”Att Saab flyttat sitt huvudkontor från Nyköping är ingen katastrof. Både lagret och Saab-Sverige kommer att bli kvar även i fortsättningen. Den bedömningen gör David Herman, VD för Saab Automobile AB. ’Lagret är ett av världens allra bästa och det är vi mycket, mycket stolta över’. Trollhättan är och ska förbli Saabs hem. - Samarbetet med GM ska ge Saab fördelar. Men det ska inte betyda en utslätning av Saab. David Herman blir mycket upprörd när samtalet kommer in på risken att Saab blir en Opel med Saab-märke.”

Sörmlands Nyheter 27 oktober 1990

”Herman (med svenskt uttal) var populär. Han kom ner i matsalen och beställde hamburgare. Det var så hamburgare kom in på matsedeln. Men när han sa att han i framtiden kunde tänka sig en bakhjulsdriven Saab tog det hus i helvete. En Saab skulle vara framhjulsdriven, så var det!”

Keith Butler-Wheelhouse

VD, Saab Automobile AB, 1992-1996

Saab-chefer 9.jpg

Keith Butler-Wheelhouse

”När David Herman lämnade VD-posten på Saab Automobile under sensommaren i år bytte bilföretaget ansikte. I stället för David Hermans offensiv har den nye Saab-chefen Keith Butler-Wheelhouse riktat in företaget på att överleva på en absolut miniminivå. - Försäljningsmålet för i år var 101 000 bilar. Skillnaden är dramatisk mellan denna ljusa bild och den bistra framtid som Keith Butler-Wheelhouse målade upp den här veckan. Förlusten på varje nytillverkad bil är 23 000 kronor. Varje arbetsdag kostar 9 Mkr. Årets förlust uppskattas bli 2-3 miljarder kronor. Försäljningen ökar inte.

Den minskar från omkring 87 500 i år till 80 000 nästa år. Följden blir att 2 000 personer måste lämna Saab.”

Dagens Industri 13 nov 1992

”Saab i medvind. Chefen stannar. Saab Automobile är inte längre ett sjunkande skepp. För snart ett år sedan återfick skutan flytkraft. Skepparen Keith O Butler-Wheelhouse stannar i styrhytten, trots att han fått medvind. För två och ett halvt år sedan sade han till Vi Bilägare, att när han fått Saab på fötter skulle han återvända till Sydafrika. - Fjärde kvartalet i fjol blev Saabs vinstrikaste någonsin. Sedan Butler-Wheelhouse tillträdde 1 september 1992 har antalet anställda minskats från 11 400 till 7 800. Produktionstiden per bil har sjunkit från 87 timmar till 40. Samtidigt har kvaliteten förbättrats. I fjol tillverkades över 93 000 bilar, därav 84 000 i Trollhättan.”

Vi Bilägare nr 4/1995

”Hjulhuset blev han kallad, men egentligen var det en felöversättning. Styrhytt, som på en båt, skulle det vara.”

Robert W Hendry

VD, Saab Automobile AB, 1996-2000

Saab-chefer 10.jpg

Robert W Hendry

”Robert W Hendry har utsetts till ny VD för Saab Automobile - ägt av General Motors, dess dotterbolag Adam Opel AG och Investor AB. Han tillträder sin nya befattning den 1 augusti. Sedan 1994 har Hendry varit vice VD med ansvar för GM North American Operations (GM NAO) Business Support Group, GM de Mexico samt för exporten av de amerikanska GM-produkterna. I sin nya befattning, kommer Hendry att ingå i GM:s internationella och europeiska strategiska ledningsgrupp, samtidigt som han även i fortsättningen kommer att ingå i GM:s världsomspännande strategiska ledningsgrupp.

Hendry kom till GM i Detroit 1964 och har sedan dess innehaft ledande befattningar i Kanada, Europa och Mexico, liksom i USA.”

Pressinformation 10 juni 1996

”Nu har Saab fått upp farten. Saab Automobile säljer bilar som aldrig förr. Andra halvåret i fjol blev bekräftelsen på att Saab Automobile är på rätt väg. Rörelseresultatet för juli-december (1998) landade på plus 688 miljoner kronor - en förbättring med mer än en och en halv miljard jämfört med andra halvåret 1997 då stoppljusröda siffror lyste minus 866 miljoner. - Fast på raden längst ned (resultat efter skatt) tvingas de tålmodiga ägarna, Wallenbergdominerade Investor och General Motors, ändå notera ett minus på 620 miljoner för helåret 1998.”

Göteborgs-Posten 6 februari 1999

”Nya Saab 9-5 Kombi har fått ett positivt mottagande. Saab Automobile har nu ett starkt produktprogram med kvalitet i världsklass. Under de första sex månaderna i år uppgick försäljningen till 66 300 bilar. Saabs försäljning under 1999 beräknas nå över 130 000 bilar. ’Vi möter en allt starkare konkurrens på många av våra marknader världen över, särskilt i Storbritannien och USA, vilket kräver ökade ekonomiska insatser för att stärka Saabs varumärke och fortsätta vår försäljningsuppgång. Detta samtidigt som vi driver ett program för att snabbare öka effektiviteten och reducera kostnaderna inom hela företaget”, säger Robert W Hendry, VD för Saab Automobile.”

Pressinformation 16 juli 1999

Peter Augustsson

VD, Saab Automobile AB, 2000-2005

Saab-chefer 11.jpg

Peter Augustsson

General Motors tog över som 100-procentig ägare av Saab Automobile AB den 28 januari 2000. Övertagandet godkändes av EU-kommissionen den 25 februari.

”Peter Augustsson har utsetts till vice vd för Saab Automobile. Han tillträder sin nya befattning omgående, och kommer att rapportera till Bob Hendry som sedan 1 november verkar som vd för såväl Saab Automobile som Adam Opel AG. Peter Augustsson, 43, kommer att ansvara för Saab Automobiles samtliga operativa verksamheter i Trollhättan, Göteborg, Södertälje och Nyköping. Mellan åren 1978 och 1994 var Peter Augustsson anställd hos Volvo Personvagnar. Där ledde han bland annat projektarbetet kring Volvo 850. Han rekryterades 1994 till SKF.”

Pressinformation 12 nov 1998

”Fackklubbarna på Saab är försiktigt positiva till att Peter Augustsson blir vice VD på företaget och senare, får man förmoda, blir Bob Hendrys efterträdare på VD-posten. 'Det är intressant och överraskande att man tillsätter en svensk’, säger SIF-klubbens ordförande Lars Johansson.”

Göteborgs-Posten 17 nov 1998

”I måndags tillkännagavs att GM ämnar ta över resterande 50 procent av Saab Automobile från Investor.

- ’Från 1993, då Saab sålde 73 600 bilar, har försäljningsvolymen ökat med närmare 80 procent till 1999 års 131 200. Under samma period har antalet anställda ökat till drygt 10 200, från att 1993 varit nere i 7 900,’ säger Peter Augustsson.”

Saab Idag 13 januari 2000

”Peter Augustsson har utsetts till vd för Saab Automobile. Han efterträder Robert Hendry, som blir styrelseordförande efter Louis Hughes. Det var GM:s Europachef Michael Burns som presenterade nyheten vid GM:s presskonferens i Genève i tisdags.

Saab Idag 2 mars 2000

”Oväntat, men inte överraskande. Så beskrev analytiker beskedet i mars (2005) att Peter Augustsson lämnar jobbet som Saab-chef i Trollhättan efter en lång rad av förlustår bakom sig.”

Göteborgs-Posten 31 december 2005

Jan-Åke Jonsson

VD, Saab Automobile AB, 2005-2011

Saab-chefer 12.jpg

Jan-Åke Jonsson

Den 18 december 2009 meddelade General Motors att man kommer att lägga ned Saab Automobile. Men den 26 januari 2010 bekräftade GM att man istället skulle sälja Saab till holländska Spyker och på kvällen samma dag höll Victor Muller och Jan-Åke Jonsson presskonferens utanför Café Opera i Stockholm. Den 23 februari 2010 klockan 16.30 var alla avtal och köpehandlingar påskrivna och så hade General Motors sålt Saab Automobile AB till holländska Spyker Cars NV och det nybildade holdingbolaget Saab Spyker Automobiles med Victor Muller som huvudägare. Den 25 mars 2011 meddelades att Jan-Åke Jonsson i maj skulle lämna företaget och posten som VD.”

"Löftet för Saab sträcker sig till 2010. Men nye VD Jan-Åke Jonsson säger att det kommer att byggas Saab-bilar i Trollhättan längre än så. ’Jag har alltid sagt att vi är duktiga i Trollhättan, men vi måste fortsätta att jobba stenhårt för att hålla oss konkurrenskraftiga.’ Men viktigast av allt är att Saab måste sälja fler bilar. Återstår att se om Jan-Åke Jonsson, med sin bakgrund inom marknadsföring och försäljning, är mannen att ta Saab dit.”

Magnus Nordberg, TTELA 28 april 2005

Victor Muller

VD, Saab Automobile AB, 2011

Saab-chefer 13.jpg

Victor Muller

Den 22 mars 2010 återupptogs biltillverkningen, efter sju veckors produktionsstopp. Ett år senare stannade produktionen igen - för att återupptas först den 27 maj. Men den 8 juni 2011 tillverkades den sista Saab-bilen på fabriken i Stallbacka. Den 19 december 2011 gav Victor Muller upp och Saab Automobile AB lämnade in konkursansökan till Vänersborgs tingsrätt.

”Jag ber om ursäkt - Victor Muller mötte de Saabanställda i Trollhättan och tog på sig skulden för att pengarna tagit slut och fabriken stannat.”

Göteborgs-Posten den 18 maj 2011

”Exakt ett år efter att de möttes för första gången på ett hotellrum i Detroit står Saab-chefen och Victor Muller på scenen i Folkets hus i Stockholm. De håller ett välslipat framträdande - som de genomfört oräkneliga gånger, intrimmat in i minsta detalj. - Den en gång så träige Jan-Åke Jonsson har blommat ut under Victor Mullers inflytande - han skrattar och skämtar med publiken. - Muller målar upp Saabs strålande framtid. Saab 9-5 kommer att sälja som smör. Nästa år är 9-4X ute i butikerna, kombimodellen av 9-5 släpps, och 2012 kommer en ny 9-3. Och så fort finansiering har säkrats kommer en ny, liten Saab att sättas i produktion, en Saab 9-2. När man hör Muller prata är det lätt att svepas med av visionerna. Jag sitter själv i publiken och får höra väckelsepredikanten från Spyker prata.”

Jens B Nordström: Cirkus Muller (2011)

”Gång på gång har Victor Muller satt upp mål och prognoser, som han sedan misslyckats med att infria. Starten i Saab ser inte mycket bättre ut: från en prognos på 60 000 sålda bilar i början av 2010 till en faktisk försäljning på 28 284 fordon i slutet av året.”

Jens B Nordström: Cirkus Muller (2011)

”Vi fick en chans, både Jan-Åke och Victor ville nog väl, men vi nådde inte ända fram.”