Saab Halvorstorp 1972

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Saab Halvorstorp 1972

Halvorstorp-11.jpg

Läge: Slutet av Syrénvägen

Antal anställda: 125

Verksamhet: Vagnverkstad för teknisk utveckling, utprovning

Saab-Halvorstorp i vardande

För någon vecka sedan såg det ut så här när vi gjorde ett besök i det blivande Saab-Halvorstorps lokaler, där Tekniska avdelningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas i fortsättningen. Det ser lite rörigt ut men i början av mars ska det vara inflyttningsklart, fick vi besked om. Då ber vi att få återkomma med en utförlig presentation.

Halvorstorp-02.jpg

Saab Halvorstorp invigdes den 27 mars 1972 av dir. Rolf Sandberg. Lokalerna övertogs från Cerbo som tillverkade plastdetaljer

till bl a läkemedelsindustrin.

Det blev en ganska omfattande renovering, som närmade sig ½ miljon i kostnad.

Det totala golvutrymmet omfattade c:a 3900 kvadrat meter varav 530 utgjorde kontorsutrymme.

Det blev plats för 31 bilplatser samt förråd och en mekanisk verkstad, som skulle tillverka riggar och andra hjälpmedel för utprovningen.

Halvorstorp-03.jpg

Från en trappa invigningstalar direktör Rolf Sandberg och överlämnar

Saab-Halvorstorp med ett lycka till för framtiden!

Halvorstorp-04.jpg

I början arbetade 115 personer totalt, av dessa fanns 70 i verkstaden och 45 på kontorssidan.

Saab H-torp hade också en egen matsal med plats för ett trettiotal gäster.

Halvorstorp-05.jpg

Ljust, luftigt och gott om utrymme blir det i Saab-Halvorstorps bilverkstad

Halvorstorp-06.jpg

Utprovningsverkstaden sett från ingången

Halvorstorp-07.jpg

Utprovningsverkstaden sett från förmansburen

I denna byggnad skulle nu fyra utprovningsavdelningar dela på verkstads- utrymmet.

Det var chassi, inredning, kaross och bilel. Det byggdes även en elverkstad på andra våningen för

separatprov av eldetaljer på bilen.

Här utprovades t.ex. torkare för strålkastare som Saab var

först med i bilvärlden även värmedynor för stolarna utprovades här också där låg Saab i framkant.

För att kontrollera alla instrument som användes av olika utprovnings avd. att de visade rätt värde och blev

kalibrerade (vilket var ett krav från myndigheterna) bildades också en grupp som kallades Mätservice.

Halvorstorp-08.jpg

Här har vi en del av el-utprovningen på andra våningen i H-torp. Här bedrevs separatprov

Fler grupper skulle rymmas i H-torp under åren. Verksamheten ”Vänern runt” flyttades till H-torp

i april 1973. Man skulle använda 8 bilar som det monterades provdetaljer på och som sedan utvärderades

när bilarna hade rullat 10000 mil eller mera bilarna skulle köras i 3-skift detta för att snabbt få fram

eventuella fel på detaljerna.

Halvorstorp-09.jpg

Fr. v. Chauffören Peder Granlund, Ingenjör John Åhs och Förman Bo Lundh

En annan grupp som bildades var ”Främmande bilar” där våra egna produkter jämfördes med konkurrenter i samma segment.

Under en tid fanns också en projektgrupp vilken skulle utprova detaljer som var i ett tidigt skede t.ex. låsningsfria

bromsar (1972). Den här gruppen ombildades senare till att heta Komplettbilsgruppen.

I H-torp fanns också en grupp som arbetade med provbilsadministration d.v.s. ansvarade för alla provbilar på tekniska avdelningen. Där fanns också en egen skrivcentral och en avdelning för inköp.

Avrustning av provbilar från tekniska avdelningen utfördes på H-torp av en grupp mekaniker.

Under 80-talet investerades mycket i H-torp bl.a. hydrauliska skakmaskiner som karossgruppen skulle använda samt en EMC kammare som man kunde mäta magnetiska störningar i bilen också en ljus tunnel för

utveckling av strålkastare investerades i. När det var aktuellt med nya modeller eller strax innan en ny årsmodell

skulle släppas gjordes s.k. sekretesskörningar nattetid från H-torp.

Verksamheten på H-torp avvecklades 1990.I slutet fanns endast förrådsverksamhet kvar.

Verksamheten i H-torp varade alltså i 18 år.

Halvorstorp-10.jpg

Här är de flesta som arbetade i H-torp samlade för att avtacka verkstadschefen Gösta Svensson, som skulle gå i pension januari 1974

Sture Gustavsson