Sommarbrev 2021

Från SAAB-veteranförening Trollhättan
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Trollhättan i maj 2021

EN LUGN OCH SKÖN SOMMAR ÖNSKAS ALLA!

Hej alla Saabveteraner!

Hoppas ni alla är friska och förhoppningsfulla att det blir bättre framåt sommaren. De flesta av oss har väl fått åtminstone den första sprutan. Vi i styrelsen vill skicka en hälsning till våra medlemmar med önskan om en fin sommar trots covid-19. Det har nu gått drygt ett år sedan vi pausade verksamheten i Saabveteranerna. Vi har hållit två styrelsemöten via webben (Teams) Årsmötet genomfördes via e-mail och brev. Det beslutades att:


• Funktionärerna valdes helt enligt valberedningens förslag

• Resultaträkningen godkändes enligt revisorernas förslag

• Styrelsen fick ansvarsfrihet

• Styrelsens förslag att inte ta ut någon medlemsavgift 2022 för betalande medlemmar 2021 godkändes.


Detta förslag grundar sig på att överskottet blir ganska stort för 2020 då verksamheten har pausats.

Programkommittén har haft möten via webben på Zoom. Man har tagit fram program för både våren och hösten och fortlöpande justerat med hänsyn till FHMs riktlinjer.

Volontär- och guideverksamheten har också pausats.

Peter Bäckström har fått förfrågan från bussbolag om guidade turer men han avser inte att erbjuda detta förrän det kan ske säkert.

Vi hoppas att smittspridningen har minskat och vaccineringen har löpt på bra framåt hösten. Det kan då bli aktuellt med volontärer och guider men det skall kännas tryggt för er att deltaga.

Ha en bra sommar på balkongen/altanen, i skogen med distans, en bra bok eller om ni kan hitta något guldkorn på TV.

Vår hemsida håller på att förändras och en ny version kommer snart att kunna presenteras, men ni går fortfarande in på den gamla hemsidan, så länkas ni vidare.

Med hjärtliga sommarhälsningar

Styrelsen för Saabveteranerna