Versionshistorik för "2017-01-19 Macken på Lorensbergsteatern"

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • nuvarandeföregående 8 februari 2021 kl. 19.05Saabvetthn01 diskussion bidrag 2 312 byte +2 312 Skapade sidan med 'Torsdagen den 19 januari 2017 samlades ett glatt gäng med saabveteraner för att åka ned till Göteborg och Lorensbergsteatern för att se scenversionen av den berömda TV-s...'